INDIAN STATES INFO

Information, General Knowledge, Jobs, Tour & Travels.

Sunday, December 22, 2019

HISTORICAL MONUMENTS & STRUCTURES IN INDIA


HISTORICAL MONUMENTS & STRUCTURES IN INDIA


MONUMENTS
LOCATION
BUILT BY
Agra Fort
Agra
Akbar
Aram Bagh
Agra
Babur
Ajanta Caves
Jalgaon
Gupta rullers
Akbar’s Mausoleum
Sikandra
Jahangir
Akbar’s Fort
Allahabad
Akbar
Anand Bhawan
Allahabad
Motilal Nehru
Bada-Imam-Bara
Lucknow
Asad-Ud-Daula
Bharatpur Fort
Bahratpur
Raja Surajmal Singh
Bibi-Ka-Maqbara
Aurangabad
Aurangojeb
Buland Darwaj
Agra
Akbar
Char Minar
Hyderabad
Quli Qutub Shah
Charar-e-Sharif
Jammu
Zainul Abedin
Chota Imambara
Lucknow
Muhammad Ali Shah
Dargah Ajmer Sharif
Ajmer
Sultan Shyasuddin
Dewan=e=Khas
Agra Fort
Shah Jahan
Dilwara Temple
Mount Abu
Siddharaja
Adhai Din Ka Jhopra
Ajmer
Qutubuddin Aibek
Elphant Cave
Mumbai
Rastrakutas Ruller
Elora Caves
Aurangabad
Buddhist
Fatehpur Sikri
Agra
Akbar
Feroz Shah Kotla
Delhi
Firo Shah Tughlaq
Golghar
Patna
British Govt
Gateway of India
Mumbai
British Govt
Hauj Khas
Delhi
Alauddin Khilji
Hawa Mahal
Jaipur
Mahrana Pratap Singh
Humayuns Tomb
Delhi
Humayuns Wife
India Gate
Delhi
Asaf-Ud-Daulah
Jama Masjid
Delhi
Shah Jahan
Jagannath Temple
Puri
Ganga Deva
Jantar Mantar
New Delhi
Sawai Jai Singh
Jagah Fort
Jaipur
Sawai Jai Singh
Jaipur city places
Jaipur
Sawai Jai Singh
Jodhpur Fort
Jodhpur
Rao Jodhaji
Khanher’s Fort
Mumbai
Buddhist
Khirki Masjid
Delhi
Gyasuddin Tughloq
Konark Temple
Puri
Narsingh Dev 1
Lal Bagh
Bangalore
Hyder Ali
Makka Masjid
Hyderabad
Quil Qutub Shah
Moti Masjid
Agra Fort
Shah Jahan
Moti Masjid
Delhi Fort
Aurangajeb
Nahargarh Fort
Jaipur
Sawai Jai Singh
Nishat Bagh
Srinagar
Asaf Ali
Old Fort
Delhi
Humayun
Purana Quila
Delhi
Shershab Suri
Pathar Ki Masjid
Patna
Parvez Shah
President House
Delhi
British Govt
Qutub Minar
Delhi
Qutubuddin Aibek
Kamakhay Temple
Guwahati
Naranarayna
Laxmi Narayan Temple
Delhi
Birla Family
Red Fort
Delhi
Shah Jahan
Safadarjun Tomb
Delhi
Shuja-Ud-Daulah
Sabarmati Asram
Ahmedabad
Mahtama Gandhi
Shanti Niketan
West Bengal
Rabindranath Tagore
Shish Mahal
Agra
Shah Jahan
Shalimar Garden
Srinagar
Jahngir
Shershas Tomb
Sasaram
Shersha’s Son
Saint George Fort
Chennai
East India Company
Sati Burj
Mathura
Raja Bhagawan Das
Golden Temple
Amritsar Agra
Guru Ramdas
Taj Mahal
Agra
Shah Jahan
Velure Math
Kolkata
Swami Vivekanada
Victoria Memorial
Kolkata
British Govt
Vishnopad Temple
Gaya
Rani Ahilabhai
Vijoya Stambha
Chittogarh
Maharana Kumbha


No comments:

Post a Comment

Please do not enter any spam link in the comment